Satsin

Satsin Research เป็นผู้ให้บริการด้านงานวิจัยแบบครบวงจร บริการงานทางด้านวิชาการ สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาทางด้านงานวิจัยหรืองานทางด้านวิชาการ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ในปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศต่างไว้วางใจ Satsin Research ให้ดูแล บริการของเราพร้อมที่จะตอบโจทย์ความต้องการ ช่วยให้งานวิจัยต่างๆของท่านมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จบปัญหาวิจัย

บริการของเรา

บริการแนะนำ

ปรึกษางานวิจัย

บริการที่ปรึกษางานวิจัยระดับ ป.ตรี โท และ ป.เอก ( IS, THESIS, DISSERTATION ) ให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บริการแบบครบวงจรพร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำ

บริการประกอบด้วย

ออกแบบการวิจัย Proposal บทที่ 1-3

ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล อาทิ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

คีย์ข้อมูลและวิเคราะห์ผล สรุปผล หลากหลายโปรแกรม อาทิ Spss Amos Lisrel Mplus eview stata และ บทที่ 4 , 5 ครอบคลุมทั้งงานวิจัย ทางด้านวิจัยคุณภาพ และเชิงปริมาณ วิจัยแบบผสม หรือ รูปแบบวิจัยประเภทต่าง ๆ

ด้วยความสามารถ และประสบการณ์ของทีมงานท่านมั่นใจได้ว่าปัญหาของท่านจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว สาธารณสุขเป็นต้น

แก้ไขจบครบทุกปัญหาวิจัย ภายใต้การดูแลของเรา
เราพร้อมที่จะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จ

บริการที่ปรึกษาด้าน
การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

หากท่านกำลังมองหามืออาชีพ ด้านการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ Satsin Research พร้อมที่จะให้บริการท่าน หลายๆครั้ง ที่ส่งบทความไปแล้วถูกปฏิเสธ ไม่ว่าในไทยหรือต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ดูแลด้านนี้มาอย่างยาวนานทำให้หลายๆท่านที่มาปรึกษา เราได้รับความช่วยเหลือและตีพิมพ์ได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นฐาน TCI 1 , TCI 2 , Scopus Q1-Q4 , ISI หรือฐานอื่น ๆ รวมถึงประชุมวิชาการทั้งในประเทศและระดับอินเตอร์ทั่วโลก ทางทีมงานเคยมีประสบการณ์ช่วยเหลือให้คำแนะนำลูกค้า จนสามารถตีพิมพ์ได้สำเร็จมามากกว่า 1,000 ชิ้น

ก่อนตีพิมพ์ผสานให้กับทางลูกค้า ทางทีมงานได้เข้าไปศึกษาวาสารต่าง ๆ เพื่อค้นหาตัวอย่าง หรือบทความที่ใกล้เคียง ข้อกำหนดต่าง ๆ ของวารสาร เพื่อพิจารณาว่าวารสารนั้น ๆ เหมาะสมหรือไม่ที่ผลงานของท่านจะถูกส่งไปตีพิมพ์ ใส่ใจลงไปในรายละเอียดของงานทุกชิ้น จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาหากบทความของท่านถูกปฏิเสธและต้องหาที่ใหม่ลง ทางทีมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง (Native) ช่วยตรวจสอบภาษาของท่านก่อนส่งไปตีพิมพ์ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ท่านมั่นใจได้ว่า Satsinteam จะช่วยให้ปัญหาเรื่องบทความของท่านหมดไปอย่างแน่นอน

บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์

กระบวนการเก็บข้อมูล

1. ลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม(Posonal Interview)
     – ทางลูกค้าส่งข้อมูล ทางทีมประเมินราคา
     – วางแผนเก็บข้อมูลพร้อมลงพื้นที่
     – ทางทีมตรวจสอบ (QC) ลงพื้นที่ ตรวจสอบการทำงาน
     – ทางทีมภายในส่วนกลางตรวจสอบข้อมูล พร้อมสุ่มเช็คข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
***  หมายเหตุ ลูกค้าจะได้รับแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ที่เป็น
เปเปอร์พร้อมรูปภาพการเก็บข้อมูลหรือไฟล์เสียงกรณีเก็บเป็นแบบสัมภาษณ์
*  ค่าบริการเริ่มต้นชุดละ 80 บาท

2. โทรศัพท์สอบถาม (Telephone Survey)
     – ทางลูกค้าส่งข้อมูล ทางทีมประเมินราคา
     – วางแผนเก็บข้อมูล กรณีลูกค้ามีฐานข้อมูล
     – สามารถโทรได้ทันที กรณีทางลูกค้าไม่มีฐานข้อมูล
     – ทางทีมมีฐานข้อมูลกว่าล้านรายชื่อหลากหลายธุรกิจพร้อมให้บริการ
     – ทางทีมตรวจสอบ (QC) โทรสุ่มเช็ครายชื่อ
***  หมายเหตุ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ Exele ข้อมูล จากการเก็บข้อมูล
*  ค่าบริการเริ่มต้นชุดละ 50 บาท

3. แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)
     – ทางลูกค้าส่งข้อมูล ทางทีมประเมินราคา
     – วางแผนเก็บข้อมูล กรณีทางลูกค้ามีข้อมูล รายชื่อ อีเมล์ ทางทีมสามารถเริ่มงานได้ทันที กรณีลูกค้าไม่มีฐานข้อมูล
และอีเมล์ ทางทีมมีฐานข้อมูลกว่าล้านรายชื่อ หลากหลายธุรกิจพร้อมให้บริการ
***  หมายเหตุ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ Exele ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล

4. แบบสอบถามทางอีเมล์ (Email Survey)
     – ทางลูกค้าส่งข้อมูล ทางทีมประเมินราคา
     – วางแผนเก็บข้อมูล กรณีทางลูกค้ามีข้อมูล รายชื่อ อีเมล์ ทางทีมสามารถเริ่มงานได้ทันที กรณีลูกค้าไม่มีฐานข้อมูล
และอีเมล์ ทางทีมมีฐานข้อมูลกว่าล้านรายชื่อ หลากหลายธุรกิจพร้อมให้บริการ
***  หมายเหตุ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ Exele ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ