Satsin

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดตำแหน่งงาน ที่กำลังเปิดรับสมัครด้านล่าง

นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย

เจ้าหน้าที่เก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ถอดเทปถอดไฟล์เสียง

เจ้าหน้าที่แปลภาษา [ไทย - อังกฤษ - จีน]

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล แบบสอบถามและข้อสอบ

สนใจร่วมงานกับเรา