Satsin

บริการแก้ไขบรรณานุกรม

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานบรรณนุกรมที่จัดรูปแบบฟอร์แมตถูกต้องตามแบบ ของมหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมสําหรับการตีพิมพ์หรือเข้าเล่ม ถูกต้องตาม หลักวิชาการ
ด้วยผลงานที่ครบถ้วนและมีคุณภาพโดยทีมงานมากประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพเชื่อถือได้ในราคาที่ยุติธรรมทําให้มีลูกค้าจํานวนมากเลือกใช้ บริการกับ ทางเราร้านมีหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรงต่อเวลา

อัตราค่าบริการแก้ไขบรรณานุกรม ระดับ ป.ตรี และ ป.โท

ระยะเวลาดําเนินการ ค่าบริการ
งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง) ไทย 100/รายชื่อ, อังกฤษ 150/รายชื่อ
ภายใน 3-5 วัน ไทย 90/รายชื่อ, อังกฤษ 140/รายชื่อ
ภายใน 7 วัน ไทย 80/รายชื่อ, อังกฤษ 130/รายชื่อ

ขั้นตอนการขอบริการแก้ไขบรรณานุกรม

1

ส่งรายละเอียดงานวิจัยเพื่อมาประเมินราคาที่ contact@satsin.com หลังจากลูกค้าส่งไฟล์เข้ามาแล้วโทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 064-202-8811 Line ID : satsinteam

2

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์แล้วจะประเมินราคาไปยังลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมงโดยในใบเสนอราคาจะแจ้งค่าบริการและวันรับงาน

3

ลูกค้าชําระค่าบริการ 50% ก่อนเริ่มงาน (สําหรับยอดที่ต่ํากว่า 10,000 ชําระ 100% ก่อนเริ่มงาน) หลังจากลูกค้าชําระค่าบริการแล้วแจ้งสลิปการโอนมาที่ contact@satsin.com โทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 064-202-8811 Line ID : satsinteam

4

หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับยอดแล้วจะเริ่มดําเนินการให้ทันที