Satsin

บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย (Translate)

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานแปลในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอ่านเข้าใจง่ายสามารถนาข้อมูลไปเขียนในงานวิจัยได้ด้วยตนเอง
ด้วยผลงานที่ครบถ้วนและมีคุณภาพโดยทีมงานมากประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพเชื่อถือได้ในราคาที่ยุติธรรมทําให้มีลูกค้าจํานวนมากเลือกใช้ บริการกับ ทางเราร้านมีหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรงต่อเวลา

อัตราค่าบริการแปลภาษาไทย-อังกฤษ

ระยะเวลาดําเนินการ ค่าบริการ
งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง) 1,200/หน้า
ภายใน 3-5 วัน 800/หน้า
ภายใน 7 วัน 600/หน้า

อัตราค่าบริการอังกฤษ-ไทย

ระยะเวลาดําเนินการ ค่าบริการ
งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง) 1,000/หน้า
ภายใน 3-5 วัน 600/หน้า
ภายใน 7 วัน 400/หน้า

ขั้นตอนการขอบริการแปลภาษาไทย-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย (Translate)

1

ส่งตัวอย่างไฟล์เพื่อมาประเมินราคาที่ contact@satsin.com หากไฟล์หนักสามารถอัพโหลดเข้า media file, 4 share เว็บฝากไฟล์ต่างๆ หรือ one drive, google drive หรือ จัดส่งมายังที่อยู่ร้านหลังจากลูกค้าส่งไฟล์เข้ามาแล้วโทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 064-202-8811 Line ID : satsinteam

2

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์แล้วจะประเมินราคาไปยังลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมง โดยในใบเสนอราคาจะแจ้งค่าบริการและวันรับงาน

3

ลูกค้าชําระค่าบริการ 50% ก่อนเริ่มงาน (สําหรับยอดที่ต่ํากว่า 10,000 ชําระ 100% ก่อนเริ่มงาน) หลังจากลูกค้าท่าระค่าบริการแล้วแจ้งสลิปการโอนมาที่ contact@satsin.com โทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 064-202-8811 Line ID : satsinteam

4

หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับยอดแล้วจะเริ่มดําเนินการให้ทันที