Satsin

บริการที่ปรึกษางานวิจัย

ลูกค้าจะได้รับที่ปรึกษางานวิจัยระดับ ป.ตรี โท และ ป.เอก ( IS, THESIS, DISSERTATION ) เราจะให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ด้วยผลงานที่ครบถ้วนและมีคุณภาพโดยทีมงานมากประสบการณ์มีความเป็นมือ อาชีพเชื่อถือได้ในราคาที่ยุติธรรมทำให้มีลูกค้าจำนวนมากเลือกใช้บริการกับ ทางเราร้านมีหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรงต่อเวลา

อัตราค่าบริการ
สามารถปรึกษาหรือสอบถามได้ที่ 02-102-4859 หรือ 065-987-3798

1

สอบถามรายละเอียดที่ ได้ทาง 02-102-4859 , 065-987-3798 หรือ Line : SATSINTEAM

2

ลูกค้าชำระค่าบริการ 50% ก่อนเริ่มงาน (สำหรับยอดที่ต่ำกว่า 10,000 ชำระ 100% ก่อนเริ่มงาน) หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการแล้วแจ้งสลิปการโอนมาที่ 02-102-4859 , 065-987-3798 หรือ Line : SATSINTEAM

3

หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับยอดแล้วจะเริ่มดำเนินการให้ทันที