Satsin

เกี่ยวกับเรา

ศาสตร์ศิลป์ รีเสิร์ช

Satsin Research เป็นผู้ให้บริการด้านงานวิจัยแบบครบวงจร บริการงานทางด้านวิชาการ สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาทางด้านงานวิจัยหรืองานทางด้านวิชาการ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน ในปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศต่างไว้วางใจ Satsin Research ให้ดูแล บริการของเราพร้อมที่จะตอบโจทย์ความต้องการ ช่วยให้งานวิจัยต่างๆของท่านมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จบปัญหาวิจัย

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

ทีมที่ปรึกษาและนักวิจัยมืออาชีพ

ทีมอาจารย์ผู้ช่วยเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยกว่า 20 ปี นักวิจัย นักสถิติ หลากหลายสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆกว่า 20 ท่าน

ทีมภาคสนาม

ทีมภาคสนามทั่วประเทศ ประสบการณ์กว่า 20 ปี ทีม QC ตรวจสอบภายในทำงานอย่างมืออาชีพ

ทีมแปลภาษา

ทีมแปลภาษาประสบการณ์แปลทางด้านวิจัยมากว่า 10 ปีทั้งไทยและเจ้าของภาษาชาวอังกฤษ และอเมริกา

ทีมที่ปรึกษาด้านบทความ

ทีมบทความระดับโลก ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รองรับงานตีพิมพ์ทุกฐาน ทุกระดับ